Symposium: Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs. 7 februari 2020 10.30-16.00 uur Utrecht

De divisies Hoger Onderwijs en Methodologie en Evaluatie van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) organiseren op vrijdag 7 februari 2020 van 10.30-16.00 uur in Utrecht een symposium over Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs. Welke methodologische issues spelen er? Hoe zit het met de validiteit?

Bij bacheloropleidingen mogen op dit moment alleen studies met een numerus fixus en intensieve, kleinschalige opleidingen selecteren aan de poort. Op masterniveau is dit voor alle studies toegestaan. Wat zijn de ervaringen en in hoeverre is selectie aan de poort wenselijk?

Voorstanders wijzen vooral op de extra mogelijkheden die universiteiten en hogescholen krijgen om zich te profileren en om vooral die studenten te selecteren die passen bij een studie. Studie-uitval is een grote kostenpost. Selectie helpt deze uitval te reduceren en helpt studenten een opleiding te kiezen die echt bij hun talenten past.
Tegenstanders zijn daarentegen bezorgd over de toegankelijkheid van opleidingen en ongelijkheid van toelatingskansen.
Zijn deze zorgen terecht?

 

We nodigen je van harte uit voor dit symposium waar je kennis kunt nemen van recente onderzoeksresultaten en we hierover met elkaar in gesprek gaan. En natuurlijk is er ook gelegenheid om onder het genot van een borrel bij te praten met collega’s van je divisie!   

 

Programma

10.30-11.00 uur: Inloop met koffie/thee

11.00-12.00 uur: Keynote ‘Voorspellen van studiesucces in selectieprocedures: Validiteit en fairness’ door Susan Niessen, universitair docent bij de afdeling psychologie, basiseenheid psychometrie en statistiek van de RUG . In haar keynote gaat Susan in op het voorspellen van studiesucces met verschillende in de praktijk gebruikte selectieprocedures. Ze belicht de instrumenten, bediscussieert ze en besteedt aandacht voor de psychometrische aspecten.

12.00-13.00 uur: Lunch

13.00-13.30 uur: Lezing Sebastiaan Steenman, universitair docent bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap van de UU, over het project Select-UU: Een impuls voor de selectiepraktijk

13.30-14.00 uur: Lezing Sanne Schreurs, phd kandidaat en docent bij docentprofessionalisering aan de UM, over constructive alignment bij selectie

14.00-15.00 uur: In gesprek over het thema

15.00-16.00 uur: Borrel

 

Aanmelden

Als je aanwezig wilt zijn bij dit symposium vragen we je vóór 24 januari 2020 aan te melden via https://www.aanmelder.nl/114507/https-www-aanmelder-nl-114507-subscribe. Voor leden van de VOR is deelname gratis. Niet-leden betalen €12,50.
Het symposium zal plaatsvinden in de Van Lier & Egginkzaal in het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht