Welkom!

Welkom op de website van de Vereniging voor Onderwijs Research.

Call for Participation International Biennial Conference EARLI sig 16

10 november 2015

The Behavioural Science Institute of the Radboud University Nijmegen and EARLI SIG 16 organize the 7th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition from August 23-26, 2016.

The aim of the meeting is to provide a forum for presentation, exchange and discussion of research findings and ideas regarding the topic of Metacognition. We will offer an extended academic program with exciting keynote speakers, interesting symposia, paper and poster sessions. Additionally, we will offer the opportunity to organize half day or full day workshops in advance of the conference on Tuesday the 23rd of August. This will allow for in-depth discussion of innovative topics, methodologies and theoretical frameworks.

Click here for more information.

Call for Participation International Biennial Conference EARLI sig 16

Linda van den Bergh en Anje Ros winnen NRO-VOR-Praktijkprijs 2015

9 november 2015

Linda van den Bergh en Anje Ros zijn tijdens het NRO-congres op 4 november uitgeroepen tot winnaars van de NRO-VOR-Praktijkprijs 2015. Ze ontvingen de prijs voor de manier waarop zij hun onderzoeksresultaten naar het geven van feedback aan leerlingen tijdens actief leren hebben vertaald in een handboek en online studiemateriaal. De jury is onder de indruk van het prachtige materiaal waarmee leerkrachten in het basisonderwijs het geven van goede feedback kunnen verbeteren. De NRO-VOR-Praktijkprijs bedraagt € 2.000.

De NRO-VOR-Praktijkprijs is een prijs voor Nederlandse onderzoekers van wie het onderzoek op bijzondere wijze is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Een deskundige jury nomineerde uit negentien inzendingen drie kandidaten. Het publiek van het NRO-congres in Amersfoort koos op basis van filmpresentaties van de genomineerden, Linda van den Bergh en Anje Ros als uiteindelijke winnaars. De twee andere genomineerden waren Ton de Jong namens het Go-lab consortium met Go-lab en Mariëtte Lusse met Handreiking samenwerken met ouders in het vo en mbo.

Dr. Linda van den Bergh en dr. Anje Ros ontwikkelden, op basis van onderzoek naar het geven van feedback tijdens actief leren, een handboek en online studiemateriaal voor leerkrachten basisonderwijs en pabo-studenten. Concrete adviezen en tips, illustratieve video’s en handige checklists, onderbouwd met theorie, bieden leerkrachten een waardevol instrument om hun feedback aan leerlingen te verbeteren. Bij het testen van de aanpak die Van den Bergh en Ros ontwikkelden, bleek dat leerkrachten in korte tijd grote vooruitgang boekten. Van den Bergh en Ros hebben met Begeleiden van actief leren (Coutinho, 2015) een concrete handreiking ontwikkeld waarmee leerkrachten een van de moeilijkste onderdelen van het leraarsvak, het geven van goede feedback, kunnen aanpakken. Van den Bergh en Ros zijn beiden verbonden aan de Fontys Hogeschool.

Lees het volledige juryrapport.

De jury
De jury bestond uit voorzitter Agnes Wolbert (voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer), Monique Volman (hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de VOR) en Dick van der Wateren (leraar natuurkunde en nl&t aan het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, wetenschapper, auteur en edublogger).

Over de NRO-VOR-Praktijkprijs
De NRO-VOR-Praktijkprijs onderstreept het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) willen onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting. Ook willen ze onderwijsprofessionals stimuleren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. Tot 1 september 2015 konden Nederlandse onderzoekers of consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals zich inschrijven om mee te dingen naar de NRO-VOR-Praktijkprijs. In aanmerking kwamen onderzoeken en daarop gebaseerde producten en activiteiten die op het moment van sluiting van de inschrijving niet ouder waren dan 24 maanden. De NRO-VOR-Praktijkprijs werd in 2015 voor het eerst uitgereikt.

Meer informatie
Meer informatie over de prijs kunt u hier vinden of via Hanneke de Weger en Veronique van der Perk van het NRO: congres@nro.nl.

Een verslag van het NRO-praktijkcongres is te vinden in het e-zine.

     Nieuwsberichten

Zoek in deze website
  

Vacatures