Beleid & Organisatie

De Divisie stelt zich ten doel:

  • het bevorderen van onderzoek op het terrein van beleid en organisatie in het onderwijs; 
  • de praktische bruikbaarheid van het onderzoek op dit terrein waar gewenst en mogelijk vergroten; 
  • het bevorderen van de communicatie tussen onderwijsonderzoekers en mensen uit de onderwijspraktijk; 
  • het bevorderen van nationale en internationale contacten met personen werkzaam op het terrein van de Divisie. 

Met welke vragen houdt de Divisie BO zich bezig?

De Divisie BO is georganiseerd rond twee vragen:

1 Hoe is beleid en organisatie van het onderwijs te verklaren en te verbeteren? 
2 Hoe is de bijdrage van beleid en organisatie aan educatieve processen te verklaren en te verbeteren? 

ad 1 De veranderingen in beleid en organisatie in, tussen en omtrent onderwijsorganisaties zijn de laatste jaren zeer aanzienlijk geweest. De maatschappij verandert. Het onderwijs verandert. En ook het beleid en de organisatie van het onderwijs verandert. Instellingen in alle lagen van het onderwijsveld (van basisonderwijs tot hoger onderwijs) worstelen met vraagstukken op het terrein van verantwoording, governance, kwaliteitszorg, organisatie van leerprocessen, eindniveau, de kwaliteit van leraren, passen organisatiestructuren, enzovoorts. De leden van de divisie Beleid en Organisatie onderzoeken beleids- en organisatie- vraagstukken van verschillende aard en van verschillende onderwijssectoren. Ambitie en motivatie ontlenen de leden uit de gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van beleid en organisatie van het onderwijs.

ad 2 Een goed gevoerd beleid en een uitstekend werkende organisatie dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar wat is goed gevoerd beleid? En wat is een uitstekend werkende organisatie? En wat draagt dit precies bij aan het primair proces van het onderwijs? 
Een van de taken van de Divisie BO is het bestuderen van deze bijdragen in hun relatie tot het primair proces is een taak van de Divisie BO. Deze bijdragen liggen minder in het verklaren van de directe verschillen in bijvoorbeeld leerlingprestaties, hoewel dat uiteraard een cruciale component is, maar meer in de indirect, deels voorwaardenscheppende, deels sturende bijdragen van beleid en organisatie aan de inrichting, voortgang en opbrengsten van het onderwijs.

Activiteiten

Tot de activiteiten die de Divisie BO jaarlijks onderneemt, behoren:

  • de inhoudelijke organisatie van het deelthema van de Divisie tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen; 
  • de organisatie van studiebijeenkomsten over een onderwerp met betrekking tot beleid en organisatie in het onderwijs; 
  • het mede-organiseren van congressen, symposia of studiebijeenkomsten in samenwerking met andere beroepsverenigingen; 
  • het onderhouden van contacten met de European Educational Reserach Association en andere beroepsverenigingen in binnen- en buitenland; 
  • het onderhouden van contacten met beleidsvoerders en beleidsbeïnvloeders binnen het Nederlandse onderwijssysteem. 

Leden

In 2009 telde de divisie BO ongeveer 80 leden. Een meerderheid van deze groep is verbonden aan met name Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten, alwaar zij werkzaam zijn als hoogleraar, universitair (hoofd)docent, projectleider, onderzoeker of assistent-in-opleiding. Enkele leden zijn verbonden aan universiteiten in België. Voorts is een deel van de leden werkzaam in de onderwijspraktijk. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan vertegenwoordigers van de onderwijsverzorgingsstructuur, de rijks- en gemeentelijke overheid, onderwijsadviesbureau's en onderwijsinstellingen.

Het bestuur van de Divisie BO wordt gevormd door:

 

Piety Runhaar (voorzitter)
Femke Geijsel
Stefan Robbers
Rachel Verheijen-Tiemstra

De Divisie BO is te bereiken via de secretaris

Abonneren op Voorpagina-feed