Divisie Leraar & Lerarenopleiding

De Leraar & Lerarenopleiding divisie van de VOR brengt onderzoekers samen die zich bezighouden met onderzoek naar (het opleiden van) leraren en lerarenopleiders. Dit onderzoek richt zich op hun gedrag, denkprocessen, vaardigheden, en hoe ze leren en ontwikkelen. Het opleiden van leraren vindt plaats in opleidingsinstituten, zoals HBO’s en universiteiten, en ook op scholen.

Doelstelling van de VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding:

Een platform creëren waar onderzoekers op het gebied van leraar en lerarenopleiding elkaar en mensen uit de praktijk van het onderwijs kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we onze leden op de hoogte houden van de laatste onderzoeksontwikkelingen op dit gebied.

Om onze doelstelling te bereiken, zijn we als divisie actief betrokken bij verschillende activiteiten:

  • We verzorgen bijeenkomsten tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD) van de VOR en tijdens het jaarlijkse VELON congres.
  • We houden onze leden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onderzoek over leraren en lerarenopleidingen door middel van een regelmatig verschijnende elektronische nieuwsbrief.
  • We leggen verbindingen met andere VOR-divisies over onderwerpen die relevant zijn voor onderzoek naar leraren en lerarenopleidingen, bijvoorbeeld door gezamenlijke symposia te organiseren tijdens conferenties.
  • Minstens één keer per jaar organiseren we een (online) bijeenkomst waarbij we de resultaten van recent onderwijsonderzoek proberen te verbinden met de opleidingspraktijk. Tijdens voorgaande bijeenkomsten hebben we thema's behandeld zoals coaching, de professionele ontwikkeling van leraren en cultureel responsief lesgeven.

Als u meer informatie wilt over de divisie of zich wilt inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar Martina van Uum: martinavanuum@ru.nl

Bestuur

Martina van Uum (voorzitter), Loes de Jong (penningmeester), Annemieke Vennix (algemeen bestuurslid), Tirsa Guelen-Satink (algemeen bestuurslid), Maurice Schols (algemeen bestuurslid)

 

Abonneren op Voorpagina-feed