Over de VOR

De VOR is de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging is in 1975 opgericht en telt ongeveer 650 leden. De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).

De VOR is opgebouwd uit tien thematische divisies, die het hart van de vereniging vormen. Alle leden van de VOR zijn lid van één of meerdere divisies. Iedere divisie organiseert activiteiten op een deelterrein van het onderwijs. Naast deze divisies zijn alle promovendi- en studentleden lid van het Promovendi Overleg (VPO). Het VPO organiseert speciale activiteiten voor promovendi en studentleden.

Leden

Het overgrote deel van de Nederlandse onderwijsonderzoekers is lid van de VOR. Daarnaast zijn ook tal van andere beroepsbeoefenaren lid van de vereniging, zoals onderwijskundigen, schoolbegeleiders, leerplanontwikkelaars, toetsdeskundigen, onderwijsbeleidsmedewerkers, leraren, lerarenopleiders en bedrijfsopleiders. Tevens is er een lidmaatschap mogelijk voor promovendi, studenten en andere geintereseerden in onderwijsonderzoek.
Het lidmaatschap van de VOR biedt diverse voordelen. Allereerst krijgen leden automatisch en als eerste bericht over nieuwe artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Pedagogische Studiën, een Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde. De VOR is per 2001 eigenaar en - in samenspraak met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek - uitgever van dit tijdschrift. Daarnaast komen de leden jaarlijks samen tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD). Via het lidmaatschap van één of meer divisies bestaat er de mogelijkheid tot contacten met medeberoepsbeoefenaren te onderhouden. U blijft daardoor op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied en verhoogt uw professionaliteit.