Leren & Instructie

De divisie Leren en Instructie richt zich op vraagstukken omtrent leer- en onderwijsprocessen en effecten daarvan. Voorbeelden daarvan zijn interacties tussen leraren en leerlingen, samenwerkend leren, e-didactiek, formatief handelen, adaptief lesgeven, motiverend lesgeven, student motivatie en student welzijn. Deze vraagstukken worden niet alleen vanuit de onderwijskundige discipline bekeken, maar ook vanuit recente inzichten uit aanverwante disciplines, zoals sociale en culture psychologie, organisatiepsychologie, en neuropsychologie. De divisie Leren en Instructie is opgericht in 1992 en telt meer dan 120 leden

Twee keer per jaar organiseert de divisie Leren en Instructie activiteiten. Tijdens iedere activiteit staat een relevant en actueel vraagstuk centraal. Kern van de activiteiten is kennis, visies en ervaringen delen, en deze kritisch en creatief samen bediscussiëren. Experts uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om een thema in te leiden. We gaan graag in gesprek met onderzoekers, docenten, leerlingen, leidinggevenden, bestuurders, onderwijsontwikkelaars, onderwijsondersteuners, beleidsmakers en adviseurs.

De divisie verricht onder andere de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van een spotlightsessie tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research dagen;
  • het organiseren van (online) symposia en forum-discussies of workshops

De activiteiten van de divisie zijn te volgen via LinkedIn

De activiteiten worden door bestuursleden en leden bedacht en georganiseerd. We werken daarin graag samen met andere divisies, ICO, en andere expertorganisaties in het veld. Het bestuur nodigt leden met een idee van harte uit contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Bestuur

Samenstelling divisiebestuur divisie L&I:

Abonneren op Voorpagina-feed