Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Vacature Onderwijskundig Adviseur ICLON HO 1.0 fte- Universiteit Leiden

Het ICLON zoekt ter versterking van het team van adviseurs van de afdeling Hoger Onderwijs een Onderwijskundig Adviseur (1.0 fte).

 

De werkzaamheden

De onderwijskundig adviseur is goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs op relevante thema’s zoals activerend onderwijs, blended learning,, internationalisering en toetsing. De adviseur heeft een visie op het vormgeven en aanbieden van studentgericht onderwijs en op de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in het universitair onderwijs.

Tot uw werkzaamheden behoren:

 • Verzorgen van didactische trainingen aan docenten (in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels);

 • Samenwerken met docenten en opleidingsmanagers aan hun onderwijs(beleid) en hun curriculum- en onderwijsontwikkelingstrajecten;

 • Uitvoeren van praktijkonderzoek naar aspecten van het hoger onderwijs, met name op gebied van universitair en facultair onderwijsbeleid en kwaliteitszorg;

 • Voeren van acquisitiegesprekken en het schrijven van offertes voor de dienstverlening;

 • Leveren van een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de afdeling.

Uw profiel

 • Een afgeronde universitaire opleiding onderwijskunde of daarmee vergelijkbaar; bij voorkeur gevolgd door een promotie;

 • Tenminste drie jaar werkervaring met het verzorgen van trainingen aan docenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van toetsing of activerende werkvormen;

 • Gedegen kennis van actueel onderwijskundig onderzoek en uitgebreide vakkennis over het ontwikkelen en gebruik van verschillende onderwijsvormen in het hoger onderwijs;

 • Ervaring met het doen van onderzoek en /of het vermogen om bestaande onderzoeksresultaten te vertalen in onderwijskundige adviezen;

 • Ervaring met het geven van advies over de manier waarop opdrachtgevers de kwaliteit van hun opleiding kunnen verbeteren en borgen;

 • Als adviseur bent u een overtuigende en inspirerende gesprekspartner voor docenten en opleidingsdirecties;

 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

 • U bezit goede projectmanagementvaardigheden;

 • U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden (ook in het Engels), adviesvaardigheden en gevoel voor universitaire verhoudingen;

 • U deelt uw eigen kennis, vraagstukken en dilemma’s graag met collega’s en andere vakgenoten om uzelf, de afdeling en het vak verder te ontwikkelen.

Nominaties Begeleidingsprijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek  delen met genoegen mede dat de volgende begeleiders of belgeleidingsteams genomineerd zijn voor de belegeleidingsprijs 2017

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam van eerste begeleider.

Wilfried Admiraal

Perry den Brok & Antoine van den Beemt

Elly de Bruijn, Liesbeth Baartman, Wenja Heusdens, Anne Khaled, Lisette Munnike, & Ilya Zitter

Nominaties Dissertatieprijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek delen met genoegen mede dat de volgende dissertaties genomineerd zijn voor de prijs van beste dissertatie in 2017

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam auteur.

Charlotte Struyve: Teacher leadership in (inter)action: Empirical studies in primary and secondary schools.

Nominaties Pedagogische Studiën Prijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research, het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek en de redactie van Pedagogische Studiën delen met genoegen mede dat de volgende artikelen genomineerd zijn voor de prijs van beste artikel in Pedagogische Studiën 2017, jaargang 94.

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam eerste auteur.

R. Bouwer, M. Koster, & H. van den Bergh (2017). Leren schrijven met Tekster: een wetenschappelijk beproefde lesmethode voor het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 94, 304-329.

Colloquium Professionele leergemeenschappen 19 & 20 juni 2018

Aan de Antwerp School of Education (UAntwerpen) vindt op 19 juni 2018 een colloquium over professionele leergemeenschappen plaats. Recente inzichten uit onderzoek naar leiderschap, co- en team teaching, sociale netwerken en digitale samenwerking zullen worden belicht en naar de onderwijspraktijk vertaald.

In samenwerking met de Leerstoel voor Onderwijsvernieuwing en -samenwerking wordt op 20 juni 2018 het geschetste wetenschappelijk kader verder uitgediept en is er ook ruimschoots aandacht voor praktijkvoorbeelden, good practices en uitwisseling.

Programma

Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodule van dit tweedaagse colloquium zijn beschikbaar op onze website.

Wanneer

Dinsdag 19 juni 2018 (van 13 tot 17.10 uur)
Woensdag 20 juni 2018 (van 9 tot 18 uur)

Waar

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

DINSDAG 22 MEI 2018 Research based Education en Student betrokkenheid

Graag nodigen we u uit voor het seminar ‘Research Based Education & Student Betrokkenheid’ voorafgaand aan de verdediging van het academisch proefschrift van Mayke Vereijken.

Datum: dinsdag 22 mei 2018 vanaf 12 uur in de Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden (https://hortus.leidenuniv.nl/plan-je-bezoek/adres-route)

In de bijlage vindt u het goede programma.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS