Over het Promovendi Overleg

Het VOR/VFO Promovendi Overleg (VPO) is in 1991 opgericht door promovendi (id. doctoraatsstudenten) vanuit een behoefte aan onderlinge informatie-uitwisseling en sociale ondersteuning voor promovendi. Het VPO is een vereniging voor alle promovendi die promoveren binnen de onderwijswetenschappen. Alle VPO-leden doen onderzoek binnen één of meerdere thematische divisies van de VOR/VFO, maar het VPO maakt geen onderscheid tussen en geen onderdeel uit van de divisies. Onze kracht ligt dus in het thema-overstijgende karakter van onderwijskundig onderzoek. Het VPO maakt het mogelijk om je netwerk met andere promovendi uit te breiden, naast de verbinding met thematisch gelinkte onderzoekers via de VOR/VFO- divisies.

Het VPO heeft de volgende doelstellingen:
1) Uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden.
2) Bijdragen aan het opbouwen van een netwerk van promovendi en onderwijswetenschappers.
3) Ondersteunen van promovendi bij het proces van promoveren.
4) Informeren van masterstudenten over onderzoek, een promotietraject en de wetenschap.
5) Betrekken van buitenlandse promovendi bij het VPO.

Hiertoe organiseert het VPO jaarlijks verschillende activiteiten zoals:

 • Schrijfdagen
 • Werkbezoeken t.b.v. loopbaanoriëntatie (binnen en buiten academische wereld)
 • Symposia
 • Borrels
 • Activiteiten tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD):
  • Pre-conferentie speciaal voor promovendi
  • ORD-feest
  • Begeleider van het jaar- award

Het VPO-bestuur draagt zorg voor de coördinatie van activiteiten en promotie daarvan. Via onder meer de VPO-nieuwsbrief en social media stellen zij leden op de hoogte van aankomende activiteiten.

Bestuur
Het bestuur bedenkt en organiseert activiteiten, beheert de financiën, houdt adres- en projectbestanden  up-to-date en zorgt voor continuïteit van de vereniging. Het bestuur onderhoudt nauwe contacten met overige divisiebesturen en het dagelijks bestuur van de VOR/VFO, en bouwt zo mee aan een steeds sterker wordende beroepsvereniging, waarin junior en senior onderzoekers elkaar zowel thema-inhoudelijk als thema-overstijgend weten te vinden.

Lidmaatschap
Leden van de beroepsvereniging worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij één of meerdere VOR/VFO-divisies. Bij het lidmaatschapsgeld van de VOR/VFO is het lidmaatschap van één divisie en het lidmaatschap van het VPO inbegrepen.  Promovendi die lid zijn van de VOR/VFO zijn dus automatisch ook lid van het VPO. Interesse? Klik in de rechterkolom op ‘Lid worden?’ Ben je van plan naar de Onderwijs Research Dagen (ORD) te gaan, dan word je na registratie automatisch een jaar lid van de VOR/VFO. Dit VOR/VFO-lidmaatschap is bij de congreskosten inbegrepen.

Voorzitter, penningmeester, PR & algemeen bestuur
De algemene bestuurstaken worden waargenomen door de voorzitter en de penningmeester. Heb je vragen of suggesties, bijvoorbeeld voor interessante vervolgactiviteiten, neem dan contact op via vor.vpo@gmail.com. Hier kun je ook terecht voor aan- en afmeldingen van lidmaatschap, wijzigingen in gegevens etc. Over geldzaken kan informatie ingewonnen worden bij de penningmeester. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Saskia Arbon (Voorzitter) 
Simone Rijksen (Penningmeester) 
Iris Decabooter (PR)

Algemeen bestuursleden
VFO
Imke Brummer

VOR
Esther Karkdijk

Financiën
IBAN: NL34INGB0007549985 t.n.v. VPO

Mail
vor.vpo@gmail.com
Twitter
https://twitter.com/VOverleg
LinkedIn 
http://www.linkedin.com/in/vor-vp

 

Houd voor onze aankomende activiteiten en laatste nieuws onze Nieuwsflits in de gaten!

Abonneren op Voorpagina-feed