Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Join a World of Talent International Conference on Talent Development and Honors Education 2020

Join a World of Talent

We are pleased to announce the 8th International Honors Conference, International Conference on Talent Development and Honors Education 2020, held from 10-12 June 2020 in Groningen, the Netherlands.

The conference brings together researchers, educators, students, policy makers and other stakeholders who are eager to share both practical and theoretical insights on talent development in higher education and beyond.

The call for proposals is now open. The electronic Registration and Submission system opens on 1 November 2019. Until that time the conference website will be updated regularly with information regarding the Academic Committee, our keynote- and invited speakers and other interesting details. Much more is to come, so stay tuned.

We welcome you to distribute this information in your network.

Join us in a World of Talent!

https://www.honorsconference2020.org/

 

 

 

 

International Conference on Talent Development and Honours Education: 10-12 June 2020

​Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the upcoming International Conference on Talent Development and Honours Education from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

Please feel free to distribute this Save the Date in your network and check the website: www.hanze.nl/conference2020

 Share your talentMove the world

 

Aankondiging en uitnodiging voor presentatie van boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'

Binnenkort verschijnt het boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'. Ik schreef dit samen met mijn mederedacteur Dick van der Wateren en een achttal andere schrijvers.

Op aanraden van Prof. Jelle Jolles nodig ik u gaarne uit bij de presentatie van dit boek bij de uitgever Lannoo/Campus op:

Tijd:       woensdag 19 juni 15:00-18:00 uur
Plaats:    Amsterdam, Amstelplein 30b, vlakbij Station Amsterdam Amstel.

Als u wilt komen, verzoek ik u vriendelijk dit tevoren (tot en met 16 juni) bij mij te melden, i.v.m. toegang, catering, e.d.
Mocht u mensen in uw omgeving weten die u hier graag op wilt attenderen, verzoek ik u hen te vragen om zich ook tevoren bij mij te melden.

Met vriendelijke groe,

Drs. Lauk Woltring, Onderzoek, Advies, Coaching, Training,

Onderwijs, opvoeding, kinderopvang, verkeer(-seducatie) en individuele coaching

Geertestraat 30bis,
3511 XE UTRECHT
030 276 4296
06 26 152 163
lauk.woltring@planet.nl  / www.laukwoltring.nl
Skype: lauk.woltring.innovation.advice
KvK Utrecht nr. 66049717

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS