Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

uitnodiging Holland Happening op AERA 2019

Beste VOR leden,

Het is ons een waar genoegen om jullie uit te nodigen voor de Holland Happening 2019 tijdens de AERA in Toronto. Tevens de uitnodiging voor het ‘invited’ VOR symposium, dat dit jaar door VOR divisie Curriculum wordt uitgevoerd. De Holland Happening ziet er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren. De Happening vindt buiten de hotels van AERA plaats en vindt plaats in het Women’s Arts Association Canada. De datum is maandag 8 april van 7pm tot 9 pm. De locatie is niet helemaal in het centrum, maar heel goed te doen. Het feit dat de happening buiten de hotels van AERA wordt georganiseerd, betekent ook dat onze happening niet in het programma van AERA staat opgenomen. Dus als je je netwerk op de hoogte wilt stellen, heel graag. Stuur de uitnodiging vooral door naar je internationale netwerk.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de happening.

Vriendelijke groeten, namens het VOR bestuur,

Renate Wesselink

15 mei 2019- Mini-conferentie Diversiteit in het Onderwijs

Op woensdag 15 mei vindt een bijzondere mini-conferentie over diverisiteit in het onderwijs plaats, getiteld "There's more in me, than the eye can see: embracing gender and ethnic-cultural diversity in education”.

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Vacature:Thema-expert op het terrein van 'leraren en curriculumontwikkeling op school' met een wetenschappelijke achtergrond (32 uur)

SLO is op zoek naar een thema-expert met een wetenschappelijke achtergrond (gepromoveerd), met aantoonbare expertise en publicaties op het gebied van leraren en curriculumontwikkeling (32 uur).

Wat ga je doen?
In de functie van thema-expert ontwikkel je kennis over effectieve curriculumontwikkeling op scholen en de factoren die hierop van invloed zijn. Je hebt een scherpe blik op de schoolpraktijk en legt de verbinding tussen het landelijke onderwijsbeleid en het curriculum op schoolniveau. Je relateert de ontwikkeling van het curriculum aan professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling in basis- en voortgezet onderwijs. Je verbindt op effectieve wijze vakinhoudelijke experts binnen SLO aan andere organisaties en experts, en draagt zo bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS