Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs

De divisie 'Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs' (DSO) huisvest domein-specifieke themagroepen. De divisie is ingesteld tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Onderwijs Reseach (VOR) mei 2009. 

De divisie richtte zich in het verleden vooral op 'bèta en techniek' (B&T). Dit groeide uit tot een themagroep waarin 'Bèta en Techniek' breed werd opgevat: natuurwetenschappen, wiskunde, informatica en techniek. De themagroep zag haar werk nadrukkelijk tegen de achtergrond van onder andere de maatschappelijke positie van de B&T-vakken en in het bijzonder de lage animo voor en studeerbaarheid van B&T-onderwijs, en formuleerde de volgende doelstellingen:
• onderzoek naar onderwijs in het domein B&T bevorderen;
• de relatie van onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk in het domein B&T versterken;
• een breed platform bieden voor onderzoekers vanuit verschillende tradities op het gebied van B&T;
• bij te dragen aan de (inter)nationale positie van het Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoek op het gebied B&T.

Deze problemen en doelstellingen zijn onverminderd actueel, en er zijn ook andere thema's op de onderzoeksagenda gekomen, zoals digitale geletterdheid en computational thinking, of thema's op het snijvlak van bèta en techniek met kunst, of taal, zoals tot uitdrukking komt in acronymen als STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) en CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Anno 2022 richt de divisie zich op alle domeinen, al dan niet geïntegreerd: Bètatechniek (STEM), Kunst, Taal, Geschiedenis, Rechten, .......

Iedereen die een activiteit wil organiseren met medewerking van de VOR-Divisie wordt uitgenodigd contact op te nemen met een van de bestuursleden:

Bestuur

dr. J. (Hanno) van Keulen, Technische Universiteit Delft (voorzitter) - STEM Educatie (j.vankeulen@tudelft.nl)

mr. drs. E. (Ezra) Z. Niessink, Radboud Universiteit Nijmegen - Juridisch Onderwijs 

dr. O. (Olga) Potters - Universiteit van Amsterdam - Kunsteducatie

dr. R. (Renske) Bouwer - Universiteit Utrecht - Taalonderwijs

ORD 2023
De Onderwijsresearch Dagen vinden 5-7 juli 2023 plaats in Amsterdam. Het thema is Kans op Balans: hoe zorgen we dat (uiteindelijk) iedereen mee kan doen in de samenleving? Domeinspecifiek onderwijs draagt daaraan bij, toch? Wil je dat laten zien en bespreken, stuur dan een abstract in!

 

Abonneren op Voorpagina-feed