ICT

De VOR-divisie ICT houdt zich bezig met Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) gericht op innovatief gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs, inclusief reguliere scholing, bedrijfsopleidingen en life-long learning. ICT is altijd de belangrijkste invalshoek, vanwege het feit dat ICT binnen een aantal andere divisies tevens aan de orde komt.

De divisie houdt zich nadrukkelijk bezig met het onderzoek naar èn ontwikkeling van ICT toepassingen in het onderwijs. Onderzoek kan daarbij variëren van fundamenteel onderzoek dat primair gericht is op theorievorming; toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik van ICT in onderwijs oplevert, en toegepast (evaluatie-) onderzoek gericht op advisering en beleid. Ontwikkeling kan variëren van ontwikkelings- en actie-onderzoek tot technologie-ontwikkeling om ICT toepassingen in onderwijs te realiseren.

De divisie richt zich op een breed gebied van onderzoeksonderwerpen, zoals:

  • Integratie van ICT en het leren van docenten: docentfactoren die integratie van ICT belemmeren of bevorderen; ICT in de initiële lerarenopleidingen en in de professionalisering van docenten; Effecten van dergelijke initiatieven; 
  • De betekenis en effecten van ICT op lerenden. De effecten van ICT-gebruik op motivatie, cognitie, metacognitie en sociale cognitie. 
  • Onderwijsorganisatorische aspecten van ICT. Voorwaarden voor de implementatie van ICT, de inzet van (op ICT-gebaseerde) informatiesystemen ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap. 
  • De betekenis van ICT voor het curriculum. De realisatie van ICT in het curriculum. Onderzoek naar 21st century skills en computational thinking, leren programmeren. 
  • Innovatieve vormen van ICT en hun invloed op leren en onderwijzen. e-learning en mobile learning, internetgebaseerd samenwerkend leren, open onderwijs, leren via webinars, het gebruik van MOOC's, Open Educational Resources etc. 
  • ICT tools voor onderwijskundig ontwerpen. ICT-ondersteunde ontwerptools, auteurssystemen, gebruik van metadata, re-usability, inter-operability, etc. 
  • ICT tools voor onderwijskundig onderzoek. Het gebruik van het web en e-mail voor dataverzameling, samenwerkingsmogelijkheden voor onderzoekers, het gebruik van gedeelde ruimten, privacy en databeveiliging, etc. 

Activiteiten

De divisie is opgericht op 1 januari 2001 en streeft er naar een platform te zijn voor de uitwisseling van informatie op het gebied van ICT en onderwijs.

Het bestuur

Dr. Hanneke Theelen
Dr. Nynke Bos
Josien Boetje (promovendus)
Dr. Suzan van Brussel

 

Contactinformatie
Heeft u vragen over de divisie, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de voorzitter: sjm.vanbrussel@avans.nl

 

Abonneren op Voorpagina-feed