Hoger Onderwijs

De divisie Hoger Onderwijs

De divisie Hoger Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijs Research richt zich op het bevorderen van onderzoek en theorievorming met betrekking tot het hoger onderwijs. Onderzoek in en naar het hoger onderwijs kent vele vormen: promotie-onderzoek van promovendi binnen universiteiten en hogescholen; onderzoek door postdocs en stafleden aan hoger onderwijsinstellingen; Scholarship-of-Teaching-and-Learning (SOTL), actie-onderzoek, cursus innovatie onderzoek, of onderzoek door docenten in het kader van hun professionele ontwikkeling (bv leiderschapstrajecten); flankerende evaluaties van innovaties binnen hoger onderwijsinstellingen. Onderzoek binnen het hoger onderwijs richt zich op vele onderwerpen, varierend van kenmerken, leren en leeropbrengsten bij de student tot de professionele ontwikkeling en taken van docenten, en van micro onderzoek in specifieke leerstituaties tot  meso en macro onderzoek naar curricula en onderwijsinstellingen. Het hoger onderwijs is onderhevig aan snelle en voortdurende verandering, en bij veel instellingen is behoefte aan evidence-informed innoveren om met die veranderingen om te kunnen gaan. Hierbij kan het gaan om veranderingen in populaties van lerenden, de rol van technologie bij het leren, flexibilisering van het onderwijs, inspelen op verschillen en op-maat werken, tot meer domein-specifieke ontwikkelingen zoals het leren in het kader van excursies, stages, labs, living labs, challenges, etc. De leden van deze divisie zijn als onderzoeker, docent, onderwijsontwikkelaar of beleidsmedewerker betrokken bij het hoger onderwijs.

 

Activiteiten

De divisie HO ondersteunt de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen door invulling te helpen geven aan parallelsessies en bijdragen rondom het hoger onderwijs.Tevens organiseert zij tijdens de ORD een divisie diner. De divisie organiseert online of op-locatie divisiebijeenkomsten rondom actuele thema's. Daarnaast geeft de divisie enkele malen per jaar een online nieuwsbrief uit, met daarin informatie over congressen, recente proefschriften of publicaties en informatie over interessante bijeenkomsten. Waar mogelijk werkt de divisie samen met ICO (bijdrage aan masterclasses) en NRO.

 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Prof. Dr. Perry den Brok, Wageningen University & Research; 4TU Centre for Engineering Education (voorzitter)
Dr. Mayke Vereijken, Universiteit Utrecht 
Dr. Migchiel van Diggelen, Open Universiteit; NHL Stenden
Sanne Daas, Hogeschool van Amsterdam 
Max Kusters, Universiteit Leiden 
Dr. Jannet Doppenberg, Hanzehogeschool Groningen

Contact

 

Abonneren op Voorpagina-feed