Onderwijs Research Dagen 2022

6-8 juli 2022 Hasselt, Vlaanderen

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Lidmaatschap VOR en registratie ORD

-- Bericht van de secretaris --

Beste leden en potentiele leden van de Vereniging voor Onderwijs Research,

Vorig jaar hebben we besloten om een directe koppeling te maken tussen het lidmaatschap voor de vereniging en de registratie voor de Onderwijs Research Dagen (ORD), onze jaarlijkse wetenschappelijke conferentie. Bij de registratie voor de ORD2020 in Utrecht wordt u automatisch voor een jaar lid van de vereniging. Het lidmaatschap loopt dan van ORD naar ORD. We hopen natuurlijk dat u zich ieder jaar registreert voor de ORD komt en op die manier automatisch lid blijft van de vereniging. Mocht u niet naar de ORD komen dan krijgt u van ons secretariaat een brief met de vraag of u toch nog lid wil blijven van de vereniging. U kunt dan de contributie voldoen via de factuur.

Door lid te blijven van de vereniging behoudt u alle voordelen van het lidmaatschap

Lezing Onderwijs en Samenleving - 3 februari 2020

Op maandag 3 februari zal Professor Claudia Ruitenberg (University of British Columbia, Vancouver, Canada) een lezing houden onder de titel: “Your teachers stand with you”: Scholierenactivisme en politieke solidariteit. 

In de lezing staat de vraag centraal wat het voor leraren betekent om politiek solidair met leerlingen te handelen. Deze vraag is ingegeven door uitdrukkingen van solidariteit door leraren tijdens de wereldwijde klimaatstaking in september 2019. Wat betekent het om scholierenactivisten te “zien en horen,” en om naast hen te “staan en strijden”? In het eerste deel van de lezing wordt het werk van Jacques Rancière en, in het bijzonder, zijn begrip van de “(ver)deling van het waarneembare” gebruikt om te duiden hoe leraren studenten kunnen “zien en horen.” In het tweede deel van de lezing wordt Sally Scholz’s interpretatie van politieke solidariteit gebruikt om te duiden hoe schoolleiders en leraren naast scholierenactivisten kunnen “staan en strijden.”

De lezing (en discussie) wordt verzorgd door de Leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR)

Tijd: 14.00-16.00
Locatie: zaal 1.22
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwgracht 29, 3512 HD, Utrecht

Reviewers ORD 2020 gezocht!

Van 24 tot en met 26 juni 2020 vindt alweer de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen plaats. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en zal plaatsvinden op het Utrecht Science Park. Als VOR-bestuur hopen we natuurlijk op een inhoudelijk sterk en interessant programma. Om dit te bereiken vragen we uw hulp als reviewer van ingediende voorstellen.

De call for papers staat nog open tot 31 januari 2020, daarna zal de reviewprocedure starten. Elk voorstel dat ingediend wordt zal door meerdere reviewers beoordeeld worden. Als bestuur vinden we het belangrijk dat de leden van de divisies van de VOR hierbij betrokken worden en dat we gezamenlijk de kwaliteit van het congres borgen. We zoeken dan ook onderzoekers, met expertise op het gebied van onderwijsonderzoek die in februari voorstellen willen reviewen. U kunt ook als reviewer optreden als u geen voorstel voor een bijdrage op de ORD heeft ingediend.

U kunt zich aanmelden als reviewer door een mail te sturen naar ord2020@congressbydesign.com. Vermeld hierbij alstublieft uw expertisegebied (bijvoorbeeld door één of meerdere divisies te noemen) zodat u geen voorstellen krijgt waarover u geen expertise heeft. Als u zich aanmeldt ontvangt u later meer informatie over het reviewproces.

Alvast hartelijk bedankt
namens het gehele VOR-bestuur

Congres School & Armoede 28 maart 2020

28 maart 2020 Congres School & Armoede
378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede

Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School & Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in evenementenlocatie de KAS in Woerden, de start van onze campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen bij beleidsmakers, leerkrachten, directeuren en besturen.

Tijdens het congres wordt inzicht gegeven in het leven van kinderen die opgroeien in armoede en wat het voor hen betekent als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolreizen, traktaties of ontbijt. Er wordt ter discussie gesteld wat scholen kunnen doen om deze kinderen te onderteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Jongeren en ouders die zelf te maken hebben gehad met armoede zullen ook aanwezig zijn om hun verhaal te delen. Tot slot is de vraag aan besturen en beleidsmakers: hoe moet je hier bestuurlijk mee omgaan?

Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Natuurlijk kunnen scholen het armoedeprobleem niet oplossen, maar ze worden er wel allemaal mee geconfronteerd. Wij willen graag dat iedereen in het onderwijs zich bewust is van de problematiek, nagaat in hoeverre dit op hun school speelt en bespreekt hoe ze ermee om willen en kunnen gaan. Dat is het minste wat we van de sector kunnen verlangen.”

Gebrek aan geld bepaalt het gedrag van kinderen
Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was en betrekt dit vervolgens op schoolgaande kinderen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS