Bestuur divisie HO

Activiteiten van de divisie

Een vaste activiteit van de divisie is het inhoudelijk organiseren van het thema Hoger Onderwijs op de landelijke OnderwijsResearch Dagen. Tijdens de ORD vindt ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Daarnaast worden vanuit de divisie inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Dit kunnen zogeheten instellingsdagen zijn, dagen waarin onderwijskundige instellingen hun werk aan de leden presenteren, bijeenkomsten naar aanleiding van recent verschenen (beleids)rapporten en dergelijke. Op onze website is informatie te vinden over de divisie, de leden, publicaties, activiteiten en congressen en symposia. Alle leden zijn van harte uitgenodigd de website te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.

Dagelijks bestuur

Dr. Didi Griffioen, Hogeschool van Amsterdam (voorzitter)
Irene Poort, Rijksuniversiteit Groningen (penningmeester)
Dr. Annette van Rooij-Peiman, Hogeschool Rotterdam (secretaris)
Dr. Mayke Vereyken, Universiteit Utrecht (algemeen bestuurslid)
Dr. Migchiel van Diggelen, Open Universiteit (algemeen bestuurslid)
Sanne Daas, Hogeschool van Amsterdam (communicatie)

Algemeen bestuur

Dr. Yta Beetsma, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Jan Elen, KU Leuven, België (VFO)
Drs. Stan van Ginkel, ECS, Wageningen University
Dr. Judith Gulikers, ECS, Wageningen University
Drs. Henderijn Heldens, Fontys Hogescholen
Dr. Ellen Jansen, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Ton Kallenberg, Universiteit Leiden
Dr. Marcel van der Klink, Zuyd Hogeschool; Open Universiteit
Drs. Rienk van Marle, HBS, Saxion Hogescholen
Dr. Judith Schoonenboom, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Marca Wolfensberger, Universiteit Utrecht en Hanzehogeschool Groningen

Wilt u meer informatie over de divisie?
Mw. dr. Didi Griffioen 
email:Didi Griffioen