De situatie in de Oekraïne

We zijn diep bedroefd en verontrust door de gebeurtenissen in Oekraïne en we willen onze oprechte steun, sympathie en solidariteit betuigen aan onze onderzoekscollega's in Oekraïne, inclusief hun families en vrienden.

De missie van de VOR betreft het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en het beroep van onderwijsonderzoeker. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed functioneren van de beroepsgroep en het verrichten van hoogwaardig onderwijsonderzoek het beste kan worden bereikt in een vreedzame en geweldloze omgeving. We maken ons daarom grote zorgen over de huidige gebeurtenissen in Oekraïne. Als vereniging zullen we een forum blijven bieden om te pleiten voor vrede en te zoeken naar manieren om onze collega's in Oekraïne te ondersteunen.

 

Vereniging voor Onderwijs Research