Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities. In deze notities worden toonaangevende internationale artikelen op het gebied van reken-wiskundedidactiek besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur. Deze notities worden gepubliceerd op de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een gezamenlijke werkgroep van de NVvW en de NVORWO (Wiskunde voor Morgen: Reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw).

   Inmiddels zijn twee notities beschikbaar:

•  Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Nr. 1, over Sfard (1991),‘On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin.’ Zij bespreekt het proces- en het objectkarakter van wiskundige concepten.

•  Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Nr. 2, over Gray en Tall (1994), Duality, ambiguity, and flexibility: A ‘proceptual’ view of simple arithmetic.

Zij bespreken hetzelfde thema. We publiceren deze twee notities gelijktijdig omdat ze elkaar mooi aanvullen.
Sfard’s artikel is algemeen van aard, terwijl Gray en Tall uitgebreid ingaan op een concreet voorbeeld.

 

Met vriendelijke groeten,

Prof. Koeno Gravemeijer, voorzitter van de werkgroep Wiskunde voor Morgen