Internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Notitie 4

Eerder hebben we het uitkomen van de eerste drie notities gemeld. Onlangs is een vierde notitie beschikbaar gekomen:

Simon (1995), Het Hypothetisch Leertraject.
Hierin analyseert hij zijn zoeken naar een goede opdracht voor studenten rond het begrip oppervlakte en formuleert het idee van een Hypothetisch Leertraject.

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities. In deze notities worden toonaangevende internationale artikelen op het gebied van reken-wiskundedidactiek besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur. Deze notities worden gepubliceerd op de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een gezamenlijke werkgroep van de NVvW en de NVORWO (https://www.rekenenwiskunde21.nl/).