Nu indienen voor: Prijsvraag Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so

Deadline: tot donderdag 13 april 2023 uiterlijk 14:00 uur

De eerder aangekondigde Europese aanbesteding (in de vorm van een Prijsvraag) voor interventies in het vmbo, pro en (v)so (cluster 3 en 4) staat inmiddels open. Publieke en private interventieaanbieders in het onderwijs - zoals schoolbesturen, scholen, praktijkprofessionals, gemeenten of onderzoekers - kunnen een interventie voor de sectoren vmbo, pro en/of (v)so indienen. 

Het NRO-programma ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. Vanuit het NP onderwijs is extra geld beschikbaar gemaakt om ook in deze sectoren kennis te ontwikkelen over ‘wat werkt’ bij het bevorderen van de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden.

Budget: Voor deze Prijsvraag is € 920.000 excl. BTW beschikbaar. Uitgaande van een selectie van vier interventies, is per interventie een plafondbedrag van € 230.000 excl. btw beschikbaar.

U vindt het volledige bericht op https://www.nro.nl/nieuws/gepubliceerd-prijsvraag-pilottrajecten-interventies-het-vmbo-pro-en-vso. Op TenderNed staat alle officiële documentatie. Daar kunt u ook inschrijven, en wel tot 13 april 2023 uiterlijk 14:00 uur.