Oproep: interventies gezocht voor het aanpakken van leervertragingen in funderend onderwijs

Is uw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Dan kunt u deze nu aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventie. Op 18 november 16.00-17.30 uur is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

De aanmeldmogelijkheid staat open voor interventies in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs. De selectieprocedure verloopt via een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, waarbij selectie plaatsvindt met behulp van een deskundige jury en vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Aanmelden is mogelijk tot 23 december 2021. Uit alle inzendingen worden circa tien kansrijke interventies geselecteerd; deze selectie wordt in februari 2022 bekend.

Wie kan een kansrijke interventie indienen?

Bent u betrokken bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele leervertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs? Personen en organisaties voor wie deze prijsvraag relevant kan zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Interventieontwikkelaars/-aanbieders
  • Onderzoekers
  • Schoolbesturen
  • Gemeenten

Let op! Deze opsomming is niet uitputtend.

Informatiebijeenkomst op 18 november

Op 18 november 2021 wordt om 16:00-17:30 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te geven op de prijsvraag. Via de chatfunctie kunnen deelnemers aan de bijeenkomst vragen stellen. Ook worden, voor zover mogelijk, antwoorden gegeven op de vragen die door geïnteresseerden al in TenderNed gesteld zijn.

De antwoorden op alle gestelde vragen worden op 22 november 2021 (streefdatum) op TenderNed geplaatst, inclusief de gehouden presentatie.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is niet verplicht, vooraf aanmelden wel. Aanmelden moet vóór 17 november 2021 om 12:00 uur via de berichtenmodule van TenderNed, onder vermelding van organisatienaam, naam deelnemer(s) en e-mailadres. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met de link voor de informatiebijeenkomst.