Vacature KU Leuven: ZAP-vacature ‘Statistische methoden voor het gedragswetenschappelijk onderzoek’

ZAP-vacature ‘Statistische methoden voor het gedragswetenschappelijk onderzoek’

Het Centrum Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek doet onderzoek naar kwantitatieve, kwalitatieve en gemengde onderzoeksmethoden voor de gedragswetenschappen, in het bijzonder voor de pedagogische wetenschappen. Op het vlak van kwantitatieve methoden wordt meer bepaald onderzoek gedaan naar methoden en statistische modellen en technieken voor single-case experimentele studies, meta-analyse en learning analytics. Daarnaast worden digitale kwalitatieve methoden ontwikkeld om pedagogische vraagstellingen te onderzoeken. Raakvlakken tussen de kwantitatieve en kwalitatieve methodologische onderzoekslijnen zijn het omgaan met onderwijsdata verzameld via digitale technologie, mixed single-case research en mixed research synthesis. Daarnaast verzorgt het centrum statistische en methodologische opleidingsonderdelen in de verschillende opleidingen van onze faculteit. Van de kandidaat wordt verwacht dat die deze onderzoekslijnen zal versterken en verrijken, door een onderzoeksprogramma uit te bouwen op het domein van statistische methoden en modellering op basis van gedragswetenschappelijke data. Werken met data verzameld via digitale technologie zien we als een meerwaarde.

Opdracht

1. Onderzoek

Van de kandidaat wordt verwacht dat die: 
- een sterk en innovatief onderzoeksprogramma ontwikkelt of verder uitbouwt in het domein van de statistiek voor de gedragswetenschappen;
- in samenwerking met de andere leden van het Centrum Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek de onderzoekslijnen van het centrum versterkt en verrijkt; 
- hierbij mee zoekt naar hoe kwantitatieve en kwalitatieve methoden en data, evenals technieken van verschillende disciplines elkaar kunnen aanvullen en versterken;
- een goede samenwerking uitbouwt met de leden van de bredere onderzoekseenheid MICAS, de faculteit PPW en met relevante onderzoekscentra in binnen- en buitenland;
- publiceert in internationale, wetenschappelijke tijdschriften;
- externe onderzoeksfinanciering verwerft; 
- op een kwaliteitsvolle wijze doctoraten begeleidt in het domein van de statistiek voor de gedragswetenschappen. 

2. Onderwijs

- Van de kandidaat wordt verwacht dat die onderwijsopdrachten opneemt, die voornamelijk zullen bestaan uit statistiekvakken binnen de bachelor en master psychologie. Tevens wordt van de kandidaat verwacht dat die studenten begeleidt bij hun masterproef. 

3. Dienstverlening

- Van de kandidaat wordt verwacht dat die interne dienstverleningstaken op zich neemt binnen de onderzoekseenheid en de faculteit.

Profiel

- U bezit een doctoraat op proefschrift over een topic in of relevant voor het domein van statistische methoden voor gedragswetenschappen.
- U beschikt over een sterk onderzoeksdossier met internationale publicaties in peer-reviewed tijdschriften. 
- Internationale onderzoekservaring strekt tot aanbeveling, in het bijzonder academisch werk in een internationale onderzoeksinstelling en/of deel uitmaken van een internationaal onderzoeksnetwerk. 
- U hebt uitstekende en aantoonbare didactische kwaliteiten en bent bereid die verder te ontwikkelen. Ervaring in statistiekonderwijs is een meerwaarde, alsook expertise in het gebruik en aanleren van statistische software. 
- Er wordt van de kandidaat verwacht om zich binnen een periode van vijf jaar het Nederlands eigen te maken om ook in die taal te kunnen doceren. 
- U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten en organisatorische vaardigheden. 
- U bent collegiaal ingesteld en kan goed in team samenwerken. 

De volledige vacature vindt u hier

Sluitingsdatum: tot en met 15/09/2022