Vacature NWO: Meerdere programmamedewerkers voor het NRO

Programmamedewerkers voor het NRO

Link naar de vacature.
Reageren vóór: 8 oktober 2022

Als programmamedewerker ondersteun je diverse programma’s en ben je betrokken bij alle onderdelen van het subsidieverleningsproces van het NRO.

In de praktijk betekent het dat je:

 • betrokken bent bij de uitvoering van subsidierondes. Je stelt beoordelingscommissies samen en zorgt ervoor dat subsidieaanvragen beoordeeld worden volgens een vastgestelde procedure. Bij beoordelingsvergaderingen zie je toe op een goed verloop van het beoordelingsproces en stel je vergaderverslagen op. Hiervoor onderhoud je nauwe contacten met beoordelaars en subsidieaanvragers en rapporteer je aan de NRO Programmaraad en -commissies;
 • bij de voorbereiding en monitoring van onderzoeksprogramma’s en deelthema’s van het NRO (onder begeleiding) zorgt voor de voorbereiding van calls for proposals, en voor de monitoring van de toegekende onderzoeken. Hiervoor onderhoud je contacten met de uitvoerders van de onderzoeken, financiers, experts, vertegenwoordigers vanuit de doelgroep en/of andere belanghebbenden;
 • participeert in overleggen met externen; je neemt deel aan overleggen met onder andere het ministerie van OCW, commissievergaderingen met betrekking tot onderwijsonderzoek, etc.;
 • deelneemt aan overleggen en vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten organiseert, zoals start- en voortgangsbijeenkomsten van onderzoeksprogramma’s, maar ook expertbijeenkomsten waar belanghebbenden elkaar ontmoeten. Het kan hierbij gaan om wetenschappers, maar ook om betrokkenen vanuit bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de onderwijspraktijk;
 • ondersteunende werkzaamheden uitvoert in het kader van het (laten) ontwikkelen van een onderzoeksagenda, het benutten van kennis of het voeren van regie op onderzoek.

Dit breng je mee

 • een afgeronde masterstudie, bij voorkeur in de onderwijs- of pedagogische wetenschappen;
 • organisatorische en administratieve ervaring;
 • affiniteit met onderzoek naar onderwijs en onderwijsinnovatie, bij voorkeur in de context van een onderwijsinstelling;
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • goede redactionele en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands-Engels);
 • oog voor de verspreiding en de toepassingsmogelijkheden van de resultaten van het onderzoek;
 • netwerkvaardigheden; belangstelling in het opbouwen en onderhouden van een netwerk van onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsprofessionals.