Vroegboekkorting ORD tot en met 5 mei.

Wanneer:  5, 6 en 7 juli
Waar:  Universiteit van Amsterdam (UvA), locatie Roeterseilandcampus
Website: https://ord2023.nl/info/
 

Van 5 tot en met 7 juli 2023 vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats in Amsterdam. We kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan over het centrale congresthema: ‘Kans op Balans’.

Kans op Balans
Het is een roerige tijd voor het onderwijsveld met oplopende lerarentekorten, snelle technologische ontwikkelingen en kritiek vanwege afnemende basisvaardigheden. Vanuit de maatschappij wordt er tegelijkertijd naar het onderwijs gekeken voor oplossingen voor grote sociale vraagstukken, zoals de groeiende kansenongelijkheid en polarisatie in onze samenleving. In deze context zijn wij in onderwijsonderzoek op zoek naar de juiste balans.

In een samenleving waarin uitsluiting van groepen en van opvattingen steeds meer het debat bepalen is de vraag wat hierin de rol is van het onderwijsonderzoek?
Daarom kiezen we als congresthema ‘Kans op Balans’. 

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de kansen die kinderen, jongeren en volwassenen hebben op een volwaardige rol in de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat ons onderwijssysteem zo georganiseerd is dat het de bestaande kansenongelijkheid ook bevestigt of vergroot. Op scholen met veel leerlingen uit gemarginaliseerde groepen zijn de lerarentekorten bijvoorbeeld juist het grootst. Kortom, de kansen zijn in de onderwijspraktijk niet in balans.

Als onderwijsonderzoekers worden we ook voortdurend uitgedaagd om een balans te vinden. Het betreft een balans tussen (schijnbare?) tegenstellingen, zoals tussen basisvaardigheden en brede vorming, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, theorie en praktijk, sturing en zelfsturing, en online en fysiek onderwijs.

Met de keuze voor het congresthema ‘Kans op Balans’ willen we benadrukken dat we met ons onderwijsonderzoek een bijdrage kunnen leveren aan de theorie, praktijk en het beleid ten aanzien van de vergroting van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd willen we samen nadenken over de rol die wij als onderwijsonderzoekers in het maatschappelijke debat spelen. Moet ons onderwijsonderzoek bijdragen aan het aanscherpen van redeneringen of vooral nuance brengen? Moet het vooral bewijs bieden over wat wel of niet werkt, nieuwe gezichtspunten laten zien, of juist tegengeluiden laten horen? Wat is de juiste balans? Hoe positioneren we ons in het debat? Het congres biedt ons de kans om hierover met elkaar in gesprek te gaan en plaats te bepalen.

 

Ben jij er ook bij?
De ORD biedt een mooi programma met keynotes en parallelsessies binnen het centrale congresthema 'Kans op Balans'. Wanneer je je uiterlijk vrijdag 5 mei inschrijft, geniet je nog van de vroegboekkorting.