Vacature Promovendus Vakdidactische begeleiding van docenten in het voortgezet onderwijs

Sluitingsdatum: 25 oktober 20023

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden, is op zoek naar een:

Promovendus Vakdidactische begeleiding van docenten in het voortgezet onderwijs (0.8-1.0 FTE)
Vacaturenummer: 14137

Het ICLON-onderzoeksprogramma wil bijdragen aan zowel de ontwikkeling van theorie als de verbetering van de praktijk van onderwijs en leren. De focus ligt hierbij op de rol van de docent als de belangrijkste factor in onderwijskwaliteit.

In dit project zijn we geïnteresseerd in het leren van zowel de leraar-in-opleiding als de vakcoach in relatie tot het domein (schoolvak). Er is nog weinig bekend over wat mentoren precies leren op het gebied van domeinspecifieke kennis in relatie tot het leren van de leraar-in-opleiding. Naast het expliciteren van het wederzijds leren, willen we ook onderzoeken hoe we dit kunnen bevorderen door uit te gaan van wat een vakcoach en leraar-in-opleiding wil, doet en kan.

Het leren in begeleidingsrelaties en -praktijken kan over vele onderwerpen gaan. Maar we kiezen in dit project voor een focus op de vakdidactische agency van vakcoaches en leraren-in-opleiding. Zo zetten we vakdidactische kennis en vaardigheden met betrekking tot technologie in bij het (leren) onderwijzen van een specifiek vakgebied. Technologie is, net zoals in de rest van de samenleving, alomtegenwoordig in het onderwijs. Docenten zouden doelbewuster kunnen kiezen om technologie wel of niet in te zetten voor het bereiken van domeinspecifieke doelen in een specifieke context. Vanwege de aanwezige expertise in het begeleidingsteam richten we ons in eerste instantie op docenten Geschiedenis. Maar afhankelijk van de expertise van de kandidaten kunnen we in overleg andere domeinen betrekken.

https://www.universiteitleiden.nl/vacatures/2023/q4/14137-promovendus-va...