Onderwijs Research Dagen 2023

5-7 juli 2023 Amsterdam

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Congres School & Armoede 28 maart 2020

28 maart 2020 Congres School & Armoede
378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede

Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School & Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in evenementenlocatie de KAS in Woerden, de start van onze campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen bij beleidsmakers, leerkrachten, directeuren en besturen.

Tijdens het congres wordt inzicht gegeven in het leven van kinderen die opgroeien in armoede en wat het voor hen betekent als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolreizen, traktaties of ontbijt. Er wordt ter discussie gesteld wat scholen kunnen doen om deze kinderen te onderteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Jongeren en ouders die zelf te maken hebben gehad met armoede zullen ook aanwezig zijn om hun verhaal te delen. Tot slot is de vraag aan besturen en beleidsmakers: hoe moet je hier bestuurlijk mee omgaan?

Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Natuurlijk kunnen scholen het armoedeprobleem niet oplossen, maar ze worden er wel allemaal mee geconfronteerd. Wij willen graag dat iedereen in het onderwijs zich bewust is van de problematiek, nagaat in hoeverre dit op hun school speelt en bespreekt hoe ze ermee om willen en kunnen gaan. Dat is het minste wat we van de sector kunnen verlangen.”

Gebrek aan geld bepaalt het gedrag van kinderen
Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was en betrekt dit vervolgens op schoolgaande kinderen.

EERA Summer School 2020- EERSS 2020 Theme and Aims

EERSS 2020 Theme and Aims

Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research".

The Summer School provides PhD/Doctoral students with an opportunity to present and receive feedback on their research, participate in workshops related to their topic and methodology of research, and meet senior researchers and other PhD/Doctoral students from other countries and educational cultures. Emerging researchers also have the opportunity to engage with research issues in their small tutorial groups, which offer safe and constructive spaces for debate and discussion. The aim of the EERA Summer School 2020 is to support the students in their endeavour in producing methodologically high quality research with sensitivity to ethical issues.

High quality student-centered constructivist pedagogy will be applied, and students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures. The summer school offers a possibility to discuss one’s own research and ideas in a friendly, relaxed, and encouraging atmosphere. During the summer school, the students will have a possibility to work in groups, which are organised based on research themes and methodological choices of their study. Interactive, innovative group work will used such as shared poster creation, and various types of discussions and participatory activities. In addition, students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures.


Marginal Content

Call for EERSS 2020

To apply:
https://www.conftool.net/eerss2020/

Application dates
1 November 2019 - 31 January 2020
Information on acceptance
1 March 2020
Registration/Payment
1 March - 15 April 2020
Summer School
22 - 26 June 2020

 

International Conference on Talent Development and Honours Education

Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the International Conference on Talent Development and Honours Education
from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

We look forward to your contributions, which can be in the form of best practices, examples, ideas, innovations, research results.

Registration is open for conference presenters and for everyone interested in honors education and talent development. Please feel free to join us and register!

www.honorsconference2020.org

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS