Onderwijs Research Dagen 2024

"Onderwijs van waarde(n)"

10 t/m 12 juli,Tilburg

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijs nodig in de toekomst? Welke thema’s zijn belangrijk voor de versterking van het onderwijs?

Heb je hier goede ideeën voor? Meld je dan aan voor de Kennisagenda Onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) begeleidt het proces om tot deze kennisagenda voor het onderwijs te komen. In deze kennisagenda zullen de belangrijkste thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo, beschreven worden.

We zijn specifiek op zoek naar leraren, leidinggevenden en bestuurders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die willen meewerken. Maar ook andere onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers zijn welkom. 

ECER 2021 (online) - Call for Proposals

The ECER 2021 Theme is 'Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations'. However, EERA welcomes contributions from the broad range of educational research.

In addition to the general call, some networks would like to encourage discussion on specific thematic topics and have therefore issued a special call. However, they will remain open for all other submissions within their area.

In order to submit to one of the NW Special Calls listed below, select the network first and then please ensure to choose the topic "Special Call ECER 2021" when you make your submission.

ORD 2021 UTRECHT Uitnodiging voor congresbijdragen Deadline 14 februari 2021

Een jaar later dan gepland, van 7 tot en met 9 juli 2021, zal de 50ste (!) editie van de Onderwijs Research Dagen plaatsvinden. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Omdat we heel graag met u willen samenkomen maar de maatregelen rondom het coronabeleid nog onzeker zijn, hebben we besloten deze ORD online te organiseren. We hopen u online te ontmoeten en nodigen u uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek en plannen voor de toekomst.

Het thema van deze ORD is ‘interactie’, ook digitaal! We staan ook uitgebreid stil bij 50 jaar ORD.

Universitair hoofddocent Open Universiteit

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Taken

  • Bijdrage leveren aan het vormgeven van het onderwijs- en onderzoeksprogramma
  • Leidinggeven aan onderwijs- en onderzoeksprojecten
  • Werven van 2e en 3e geldstroomonderzoek
  • Uitvoeren van (inter)nationaal multidisciplinair onderzoek;
  • Begeleiden van promovendi en masterstudenten
  • Schrijven van wetenschappelijke en vakpublicaties
  • Valorisatie van kennis
  • Bijdragen aan professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren
  • Deelnemen en leidinggeven aan diverse interne en externe commissies of werkgroepen.

 

Pagina's

Abonneren op VOR RSS