Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

SAMEN OP EXPEDITIE!

DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Woensdag 1 november 2017 | De Rijtuigenloods, Amersfoort

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

“Mooie afwisseling
kennisoverdracht en eigen
input”


“Veel gelijkgestemden
ontmoet”

“Onderzoek met een concrete
link naar de praktijk”

DE FOCUS VAN EDITIE 2017: LEREN VOOR DE SCHOOL

Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Onderwijs en onderzoek kunnen op verschillende manieren samenwerken. Denk aan professionele leergemeenschappen, praktijkonderzoek en opleidingsscholen. Hoe is in deze varianten de samenwerking georganiseerd? Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs? We spreken hierover met vier betrokkenen uit verschillende onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden: 

Wim van Schaik, schoolleider van Vierbeek College (vso) en De Vaart (so), De Onderwijsspecialisten

Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden

Rianne Bakker, docent vo (De Meerwaarde) en deelnemer professionele leergemeenschap

Sarien Shkolnik, vicevoorzitter College van Bestuur Graafschap College

ATEE Winterconferentie in Utrecht 15 & 16 Februari 2018

ATEE Winterconferentie in Utrecht

VOR Divisie Leraar & Lerarenopleiding Voorjaarsbijeenkomst

De VOR divisie L&L organiseert op 13 april a.s. haar voorjaarsbijeenkomst voor divisieleden. Tijdens deze middag staat recent promotieonderzoek centraal naar thema’s die te maken hebben met onze divisie (leraar en lerarenopleiding). Vier recent gepromoveerde onderwijsonderzoekers zullen hun onderzoeksinzichten delen. Zo bent u weer helemaal up-to-date over recent promotieonderzoek.

Methodologie & Evaluatie organiseert: Filmscreening Most Likely to Succeed

De divisie Methodologie & Evaluatie nodigt u van harte uit voor een voorstelling van de inspirerende edu-documentaire Most Likely to Succeed: de film waarin een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst in beeld wordt gebracht.

18 april 2017 – vanaf 14:00
Focus Filmtheater, Arnhem

Pagina's

Abonneren op VOR RSS