Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Conferentie: Onderwijsinnovatie en ICT. Een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk

 

Op 23 mei 2018 organiseert het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim een symposium waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. ’s Morgens zijn er drie centrale lezingen van onderzoekers uit België, de VS en Nederland. Voor deze lezingen is de voertaal Engels. ’s Middags volgen twee workshopsrondes waarin de voertaal overwegend Nederlands zal zijn. Deze workshops zijn praktisch georiënteerd en sluiten aan bij projecten die ons lectoraat uitvoert in samenwerking met opleiders en onderwijspraktijk. Bij sommige workshops is het handig om een eigen laptop/tablet mee te nemen. 

 

Het symposium vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, tegenover Station Zwolle. Kosten voor deelname: 75 euro (restitutie is niet mogelijk, plaatsvervangend deelnemen kan uiteraard wel). Aanmelden uiterlijk op 15 mei via : https://www.windesheim.nl/over- windesheim/agenda/2018/mei/onderwijsinnovatie-en-ict-een-ontmoeting- tussen-onderzoek-en-praktijk

 

Doelgroep: Lerarenopleiders, onderzoekers, praktiserende leraren

Programma

Ontvangst met koffie en thee (9.30 – 10.00 uur) Ochtend  (10.00- 12.45) (Engelstalig)

10.00-10.15   welkom door voorzitter: Joke Voogt

10.15-10.55   Jo Tondeur (Assistant Professor Vrije Universiteit Brussel): Preparing pre-service teachers for ICT integration in education: When research meets practice

10.55-11.30   Anneke Smits (Associate lector Onderwijsinnovatie en ICT Hogeschool Windesheim): Prospective language teachers’ pedagogical reasoning about technology integration

11.30-11.50   Pauze

11.50-12.30   Rhonda Christensen  & Gerald Knezek (Professors University of North Texas): Innovative learning with technologies: Implementing curricula and measuring impact on students

12.30- 13.15  Lunch

Workshop Ronde 1  13.15 – 14.00 uur

Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (Mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)

In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

 
In verzet! Burgerschap en taal/lezen in het mbo  (Erna van Koeven)

In deze workshop wordt ontwerpgericht onderzoek gepresenteerd naar een mbo-project waarin studenten aan taal en lezen werken in betekenisvolle burgerschapscontexten. Hun resultaten verzamelen ze in digitale portfolio’s.

 
Digital storytelling en ontwikkelingspsychologie (Marianne Lok)

In jaar 1 van de PABO willen we studenten stimuleren onderzoekend en actief aan de slag te gaan zodat er betekenisvol geleerd wordt. In een ontwerpgericht onderzoek hebben we de module ontwikkelingspsychologie herzien. Studenten onderzoeken de ontwikkeling van kinderen in theorie en praktijk en maken op basis hiervan een digital story. Op deze manier willen we studenten uitdagen om inhoud te creëren (in plaats van te consumeren) en te werken aan 21ste - eeuwse vaardigheden als communiceren, samenwerken, creativiteit en informatievaardigheden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de opzet van het ontwerp en de eerste bevindingen.

 
Nederlands leren met behulp van Mees Kees en Google Translate: Nieuwkomers en taalontwikkeling (Wilma Lipke)

‘Maak gebruik van de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands.’ Het is een van de belangrijkste aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-raad (2017). Een betere kennis van de moedertaal zorgt voor

AERA 2018 Holland Happening