Onderwijs Research Dagen 2023

5-7 juli 2023 Amsterdam

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities.

Reaching out: Furiv from Ukrainia is looking for a PhD position

My name is Uliana Furiv, MSc. I am a 28-year-old Ukrainian woman. In 2018, I graduated from MaRIHE with a Master's degree in Higher Education in 2018.

You are kindly invited to the next online annual LEARN! conference (24th of March from 13.00-17.00)

 

De situatie in de Oekraïne

We zijn diep bedroefd en verontrust door de gebeurtenissen in Oekraïne en we willen onze oprechte steun, sympathie en solidariteit betuigen aan onze onderzoekscollega's in Oekraïne, inclusief hun families en vrienden.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS